כימיכלור[2005] שיווק כימיקלים בע"מ

אודות כימיכלור

חברת כימיכלור (2005) שיווק כימיקלים בע"מ הינה אחת החברות המובילות בשיווק ,הפצה ושינוע של כימיקלים אנאורגאניים בישראל. חברת כימיכלור הוקמה בשנת 1987 ע"י מר.שמואל דוידי תחילה כמפיצה של חומרים אנאורגאניים ליצרניות הכימיקלים בארץ ובמהלך השנים החלה החברה לספק גם שרותי הובלת חומ"ס. החל משנת 2005 בעלי המניות בחברה הינם משפחת דוידי וגדות מיכליות ומאגרים לכימיקלים בע"מ (http://www.gadot.com/) ומנוהלת ע"י שי דוידי. תוצאת הסינרגיה בחיבור שתי החברות באה לידי ביטוי בצמיחה העקבית לה זוכה החברה.

ברשות החברה כיום
צי של 30 מיכליות ייעודיות לשינוע כימיקלים בצובר וכן 4 משאיות לשינוע כימיקלים באריזות שונות.
חוות מיכלים בחברת האם גדות בה החברה מחזיקה אלפי טונות של חומרים מסוכנים.
מחסנים עם עשרות חומרי גלם המחולקים לפי קטגוריות מסוכנים ומנוהלים עפ"י תחזית צריכת הלקוחות.
מעבדה מתקדמת לאבטחת איכות המוצר המסופק.
מחלקת תחזוקת צי הרכבים ומיכליות - המחלקה מספקת גם שרותיי דרך וזמינה 24 שעות 7 ימים לאבטחת אספקה סדירה.
מחלקת בטיחות בתעבורה המבטיחה את העמידה בתקני הובלת חומ"ס ובטיחות צי הרכב.
תקני איכות - לחברה תקן 9001 ISO וכן תקנים 5438/6 ,5438/3 ,5438/1 לאספקת סודה קאוסטית ,היפוכלוריט וחומצת מלח למי שתייה.
ייצוא - לחברה ניסיון בייצוא של חומ"ס למקומות שונים בעולם במכולות ואיזו-טנקים.

חברת כימיכלור (2005) תשמח לראות גם אותך בין לקוחותינו.